زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

اناگرام پایه و خانواده 28بان

برای اولین بار جمعه ها

دوره اناگرام پایه و خانواده

زمان: 28 آبان

مدت زمان دوره: چهار جلسه 5 ساعته

سرمایه گذاری دوره: 

اناگرام پایه: 200 هزار تومان

اناگرام خانواده: 300 هزار تومان

تلفن تماس: 

34499517

09356392745