زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

دوره مقدماتیNLP، هدف 6 دی

 

 

 

هدف سازی یکی از مسائل مهم در زندگی بشر است و در زندگی روزمره هر فردی به صورت آشکار یا پنهان هدفی وجود دارد.
به طور کلی انسان پیوسته با هدفش زندگی می کند و دائم در جهت رسیدن به این هدف تلاش می کند.
هدف یا نشانه چیزی است که برای رسیدن به آن زندگی می کنیم.
بعضی اهداف کاملا آشکار و بعضی پنهان هستند. برای رسیدن به موفقیت و داشتن یک زندگی آرام بهتر است اهداف پنهان را نیز شناسایی نماییم.