زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

دوره اناگرام مهر ماه

 

 

 

 

Enneagram Diagram

دوره اناگرام (تیپ های شخصیتی نه گانه)

شخصیت شناسی ازدواج، خانواده و سازمان

شروع دوره: مهر ماه

روزهای چهارشنبه

شهریه دوره:

اناگرام پایه 250 هزار تومان / 12 ساعت

اناگرام ارتباطات / خانواده 250 هزار تومان / 12 ساعت

همراه با ارائه تست بین المللی اناگرام

تلفن ثبت نام: 34499520

09226397745

کانال تلگرام: 

telegram.me/AlborzNLPcenter

اینستاگرام:

instagram/nlpkaraj

توضیح دوره اناگرام