زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

کارگاه فن بیان (رایگان)

Fane%20bayan

کارگاه یک روزه فن بیان و آیین سخنوری (رایگان)

مدرس: استاد مختارانی

زمان: چهارشنبه 22 اردیبهشت ساعت 6 بعد از ظهر

تلفن رزرو: 34499517

               34499520

کانال تلگرام: 

AlborzNLPcenter@

شرکت در این کارگاه برای عموم آزاد است.