زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

رابرت دیلتز

RDiltsDSG رابرت دیلتز یک دانشمند‚ نویسنده‚ مربی و مشاور در زمینه ان ال پی می باشد. رابرت دیلتز در سال 1975 به همراه بندلر و گریندر شروع به مطالعه مدلهای رفتاری انسان در زمینه یادگیری و ارتباطات کرد‚ رابرت دیلتز شخصا با میلتون اریکسون و گریگوزی باتسون کار می کرد.

رابرت دیلتز کمک های بسیاری را در زمینه ان ال پی انجام داده است. از جمله کارهای او برای سازماندهی تکنیکهای ان ال پی شامل: تکنیکهای استراتژی‚ سیستم های اعتقادی‚ تکنیک های مدلبرداری (ROLE) تکنیک الرژی‚ استراتژی املا‚ تغییر سیکل اعتقاد‚ سطوح عصبی و منطقی و بسیاری دیگر از تکنیک های ان ال پی می باشد.

رابرت دیلتز یکی از توسعه دهندگان ان ال پی به همراه بندلر و گریندر و جودیت دلوزیر می باشد او کتابهای مرجع و استاندارد بسیاری را در زمینه ان ال پی منتشر کرده است. تغییر سیستم اعتقادی و باورها به همراه ان ال پی در سال 1990
مسیرهای بهداشت و درمان ( با سوزیت اسمیت 1990)
ابزاری برای رویاها ( تاد ایستاین ورابرت دیلتز1991)
مهارت ها برای آینده (با جینو بونیسونه 1993)

ارائه مهارت های موثر در سال( 1994) که مهارت های کلیدی لازم برای صحبت های عمومی موفق را پوشش می دهد.
استراتژی های نابغه جلد اول‚ جلد دوم‚ جلد سوم‚ که به اعمال روش ها‚ تفاوت و مدلسازی فرایند های تفکر شخصیت های مهم تاریخی از جمله ارسطو‚ شرلوک هلمز‚ والت دیزنی‚ ولفگانگ‚ موتزارت‚ البرت انیشتین‚ زیگموند فروید‚ لئوناردو داوینچی و نیکولا تسلا می پردازد. اموزش دینامیک ( با تاد ایستاین) که به بررسی استراتژی های موثر برای یادگیری و اموزش می پردازد.

مهارت های یک رهبر 1996
ابزارهای روح (با رابرت مک دونالد1997) که به برسی اصول و فرایند های ان ال پی و اینکه چگونه ممکن است به منظور تشویق و افزایش رشد معنوی و توسعه مورد استفاده قرار بگیرد.

مدلسازی با ان ال پی 1998. ابزار و مهارتهای لازم برای مدلسازی رفتار افراد استثنایی و نشان دادن استفاده از روش مدلسازی ان ال پی به مطالعه تواناییهای یک رهبر موثر را پوشش می دهد.

دایره المعارف سیستماتیک ان ال پی (با جودیت دلوزیر 2000) که مروری جامع در زمینه ان ال پی را فراهم می کند.

موسساتی که رابرت دیلتز با آنها همکاری داشته است عبارتند از: شرکت کامپیوتری اپل‚ بانک جهانی‚ مخابرات ایتالیا‚ ارنست و یانگ‚ جامعه آمریکایی برای آموزش و توسعه‚ دانشکده پزشکی میامی و همه موسسات بزرگ ان ال پی.

رابرت دیلتز بطور گسترده سخنرانیهایی در مورد ان ال پی برای انجمن اروپایی مدیریت کیفیت‚ سازمان ملل متحد‚ سازمان جهانی بهداشت‚ دانشگاه هاروارد‚ دانشگاه بین المللی موناکو‚ دانشگاه سنفرانسیسکو‚ دانشکده حقوق‚ بنیاد اریکسون‚ فدراسیون بین المللی مربیگری و موسسه تومور ملی ایتالیا انجام داد.

رابرت دیلتز بیش از پانزده سال درگیر مطالعه گسترده از مهارت های رهبری‚ ارزش های سازمانی و خلاقیت برای شرکت فیات بود و چند طرح مهم ROLE برای شرکت فیات را رهبری کرد.

در سال 1982 رابرت دیلتز مرکز یادگیری پویا را با لیت تاد تاسیس کرد و در سال 1991 او و تاد ( همراه با جودیت دلوزیر و ترازا ایستاین) دانشگاه ان ال پی را تاسیس کردند که طیف گسترده ای از آموزشهای پایه و پیشرفته را فراهم می کند.

www.alborznlp.com