زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

حساب ها

شماره حساب:

بانک پارسیان 81058898 به نام موسسه تفکر برتر، هنر زندگی

شماره شبا: IR39 0540 2074 8100 0005 8890 08

شماره کارت: 1822 6821 0610 6221 به نام خانم سهیلا سروش نیا

 

جهت اطلاع از دوره ها و برنامه های آینده موسسه عدد 7 را به شماره تلفن 09356392745 ارسال نمایید.