زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

لینک ها

وبسایت موسسه مرز اندیشه نوین (کانون NLP ایران):

www.kanoonnlp.com

www.facebook.com/kanoonnlp

 

وبسایت موسسه Body & Mind Conception:

www.bmconception.com

 

وبسایت موسسه Acceder:

www.acceder.fr

 

وبسایت ریچارد بندلر:

www.nlplifetraining.com

 

وبسایت جان گریندر:

http://www.nlpacademy.co.uk/

 

وبسایت رابرت دیلتز (دانشگاه ان.ال.پی):

http://www.nlpu.com/