زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

دوره فروش (بهینه سازی کسب و کار)

 

The Difference Between A Consultant And Business Coach

نام دوره

سرفصل ها

مدت زمان

دوره فروش

بهینه سازی کسب و کار

 

ویژه مدیران، کارمندان، بازاریابان و ...

1. ارتباطات

اصول اولیه NLP

داشتن نقشه

نقشه همان سرزمین نیست (هر مشتری با دیگری متفاوت است)

احترام به مدل شخصی مخاطب

انعطاف پذیری (خلاقیت)

منابع راه حل

شکست وجود ندارد

ما نمی توانیم ارتباط برقرار کنیم

مدلینگ یا الگو برداری

شناسایی منظور مفید

 

حباب حفاظتی

ترکیب بندی جدید

Rapport (تکنیک ارتباط موثر به صورت کلامی و غیرکلامی)

اصول بازاریابی تلفنی

سیستم VAKO

کالیبراسیون (شناخت زبان بدن)

متامدل ها

 

2. هدف سازی

تعریف هدف

شناسایی اهداف پنهان

انتخاب هدف بر اساس هرم مازلو

الویت بندی

قوانین هدفسازی (اصول اجرایی و عملی برای خلق هدف- شامل20 قانون)

تکنیک بالا بردن انگیزه برای فروش

تکنیک تجسم خلاق

تکنیک برنامه ریزی ذهنی برای فروش

 

 

 

 

24 ساعت

 

3. کارگاه اناگرام

(تیپ های شخصیتی نه گانه)

7 ساعت

شناخت تیپ شخصیتی خود و دیگران

استعداد یابی در خود و دیگران

شناسایی و افزایش توانایی های خویش

تقویت و ایجاد ارتباط موثر

شناخت نقاط قوت و ضعف خود و دیگران

قرار دادن هر تیپ در شغل و جایگاه مناسب خود (در سازمان)