زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

کتاب

 

Nlp

مولف:دكتر كوروش معدلي

بنيانگذار NLP آكادميك در ايران

Bavar

مولف: رابرت ديلتز

مترجم: زهرا عباسي

   
   

17

مولف: پيتر فريث

1

مولف: امیرحسین غروی یکتا

2

مولف: امیرحسین غروی یکتا

3

مولف: امیرحسین غروی یکتا

 

   Psychocybernetic  

مولف: دکتر ماکسول مالتز

مترجم:مهدی قراچه داغی

     

                                                         

NLP

مولف: جوزف اکونور و جان سیمور

مترجم: مهدی قراچه داغی

 

Img037

مولف: دیانا بیور

مترجم: محمدرضا آل یاسین

Img035

مولف: رابرت دیلتز

مترجم: مهدی قراچه داغی

Img038

مولف: جف کلر

مترجم:احسان کاظم-کتایون دانشمند

 

 جهت تهیه محصولات با موسسه تماس حاصل نمایید. 34499517