زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

CD

Raz

راز پنهان ذهن

اولين مستند ان.ال.پي در ايران

نويسنده: دكتر كوروش معدلي

قیمت: 3000 تومان

Confidencee

CDصوتي اعتماد به نفس + من

برنامه ريزي ذهن جهت كسب اعتماد به نفس

با صداي: دكتر كوروش معدلي

قيمت: 10000 تومان

 

Relaxjpg

CDصوتي آرامش + من

برنامه ريزي ذهن جهت كسب آرامش

با صداي: دكتر كوروش معدلي

قيمت: 10000 تومان

 

 

 Job  

CDصوتياصول صحيح كاريابي

با صداي: دكتر كوروش معدلي

قيمت: 10000 تومان

 

 

Cd%201

CDدو زبانه ضميرناخودآگاه خود را بيشتر بشناسيم

نويسنده: اميرحسين غروي يكتا

قيمت: 10000 تومان

 

آلبوم دگرگونی

آلبوم دگرگونی

ترانس دینامیک

(کاری مشترک از کوروش معدلی و پینتا نینا

بر اساس طرحی از دکتر معدلی)

قیمت: 7000 تومان

 Dr.kouruosh moaddeli/radio

 CD کوچینگ- اصول رهبری

برنامه کلید - رادیو تجارت

قیمت:8000 تومان

Dr.Kourosh Moaddeli/radio2

CD کوچینگ-اصول هدفسازی

برنامه کلید - رادیو تجارت

قیمت:15000تومان

   

 جهت تهیه محصولات با موسسه تماس حاصل نمایید. 34499517