زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

NLP

نمایش #
عنوان نویسنده کلیک ها
مهارت های مهم زندگی نوشته شده توسط پشتیبان سیستم 1031
تکنیک ساندویچ چیست؟ نوشته شده توسط پشتیبان سیستم 1344
عزت نفس چیست؟؟!! نوشته شده توسط پشتیبان سیستم 948
ان ال پی علم توانمند سازی و تغییر در زندگی نوشته شده توسط پشتیبان سیستم 1170
گروه پالو آلتو و ان ال پی نوشته شده توسط پشتیبان سیستم 928
کاربردهای ان ال پی در زندگی نوشته شده توسط پشتیبان سیستم 771
اصل ۹۰ به ۱۰ چیست؟ نوشته شده توسط پشتیبان سیستم 582
دست کشیدن از عشق با NLP (برنامه ریزی عصبی کلامی) نوشته شده توسط پشتیبان سیستم 1878
قانون جذبی در کار نیست ... نوشته شده توسط پشتیبان سیستم 628
شهامت و جنون نوشته شده توسط پشتیبان سیستم 662