زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

عزت نفس چیست؟؟!!

 

 

 

InnerChild DivineMindInstitute 300x296

عزت نفس چیست؟‼️

 عزت نفس، میزان ارزشی هست که برای خود قایل هستیم. یعنی اینکه خود را تا چه اندازه ارزشمند و محترم میدانیم. همه ما در طول زندگی و در مقاطعی مختلف، امتیازاتی را به خود میدهیم و امتیازاتی را نیز از خود کسر میکنیم. جایی خود را دارای حق میدانیم و جایی هم هیچ حقی برای خود متصور نمیشویم. همه اینها به میزان عزت نفس ما ارتباط پیدا میکند.

 وقتی به ارزشهای خود احترام بگذاریم، خودمان را با خودمان و یا دیگران مقایسه نکنیم، خود را قضاوت منفی نکنیم، دیگران را ترور شخصیتی نکنیم و به نظرات و ارزشهای دیگران احترام بگذاریم و از تعصبات خشک خودداری کنیم، بدین معناست که دارای عزت نفس بالا هستیم و در غیر اینصورت حتما باید عزت نفس خود را تقویت نماییم.

 خانواده، محیط و اطرافیان در تمام طول عمر، میتوانند تاثیر مستقیم بر عزت نفس ما بگذارند ولی در نهایت این خود ما هستیم که باید مستقل بودن خود را بپذیریم و به ارزشهای وجودی خود بها دهیم.

 

تفاوت میان اعتماد به نفس و عزت نفس‼️

اعتماد به نفس و عزت نفس با یکدیگر مرتبط هستند اما دقیقا شبیه به هم نیستند.
اعتماد به نفس بسیار محدودتر از عزت نفس است.
به طور کلی اعتماد به نفس به عقیده یک فرد نسبت به توانایی ها و استعدادهایش مربوط است.
اما عزت نفس به معنای داشتن احساس ارزشمندی و کارایی در مورد خود است.
در حقیقت احساس ارزشمند بودن (عزت نفس) باعث افزایش توانایی ها و استفاده از آنها می شود. فردی که عزت نفس بالایی دارد، به قضاوت دیگران در مورد خودش اهمیت نمی دهد و به طبع احساساتی مثل خجالت، اضطراب در جمع و خود کم بینی را تجربه نمی کند.
با شرکت در این کارگاه و آموختن تکنیک شفای کودک درون، ارتباط بهتری با کودک درونتان که منبع هیجان های مثبت و منفی و خلاقیت است، برقرار می کنید و در نتیجه عزت نفس شما افزایش یافته و می توانید تصویر واقعی تری از خود به دست آورید.

کارگاه افزایش عزت نفس با روش هیپنوتیزم اریکسونی (شفای کودک درون)

تلفن: 34499517

09356392745

کانال تلگرام:

َAlborzNLPcenter@