زندگی یعنی آموختن صلح، نه با دیگران...بلکه باخودت ... +++ لذت بخش ترین چیز در زندگی انجام دادن کاری است که دیگران می گویند نمی توانیم. +++ خودت آن تغییری باش که دوست داری در دنیا ببینی (گاندی) +++ یک سفر هزاران مایلی، با برداشتن همون قدم اول شروع میشه +++ موفقیت؛ مجموعه ای از تلاش های کوچک روزانه است. +++ کیفیت زندگی شما را نوع سوالاتی تعیین می کند که از خود می پرسید.
  • slide001 0.jpg
  • slide0021.jpg
  • slide0022.jpg
  • slide005.jpg

تکنیک کسب آرامش همراه با معارفه 24 دی

 

 

 

RELAX

آموزش تکنیک کسب آرامش 

همراه با معارفه ان.ال.پی (برنامه ریزی عصبی کلامی)

پنج شنبه 24 دی ماه ساعت 4 الی 7

ظرفیت محدود

تلفن رزرو: 34499517

www.alborznlp.com

تلگرام: AlborzNLPcenter@

اینستاگرام: nlpkaraj